(58) 304 12 13

Terapia indywidualna

Podstawowe informacje o terapii indywidualnej (par, rodzinnej):

Terapia jest aktywną i obustronną współpracą pomiędzy pacjentem a terapeutą. Polega na prowadzeniu rozmów podczas spotkań terapeutycznych, próbie zrozumienia i zdiagnozowania problemów pacjenta, ustalenia wspólnie celu terapeutycznego i poszukiwaniu rozwiązań. Terapeuta może poszerzać horyzonty widzenia sytuacji pacjenta, dzieli się swoją wiedzą i narzędziami psychologicznymi, porządkuje informacje które wnosi pacjent. Aby terapia była skuteczna pacjent powinien pracować nie tylko na sesjach, ale i poza spotkaniami nad ustalonym celem. Wizyty terapeutyczne powinny odbywać się regularnie (minimum raz na dwa tygodnie). Terapeuta nie podejmuje decyzji za pacjenta i nie daje gotowych rozwiązań.


Zasady współpracy:

  • Zawarcie kontraktu terapeutycznego następuje pod koniec pierwszej konsultacji, gdy obie strony wyrażają wolę dalszej regularnej współpracy
  • Pacjent może odwołać sesję bez konsekwencji finansowych najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego termin spotkania. Jeśli odwoła sesję później: w dniu, w którym sesja powinna się odbyć- płaci za odwołaną sesję niezależnie od powodów jej odwołania
  • Cena pierwszej konsultacji indywidualnej wynosi 200 zł, cena każdej kolejnej sesji indywidualnej to koszt 200 zł
  • Cena pierwszej konsultacji partnerskiej wynosi 250 zł, cena każdej kolejnej sesji partnerskiej to koszt 250 zł
  • Gdy terapeuta odwoła sesję, ma obowiązek przełożyć wizytę na najbliższy możliwy dogodny obu stronom termin
  • Jeśli pacjent spóźni się na sesję to traci czas, o który się spóźnił
  • Pacjent i terapeuta nie utrzymują innych kontaktów niż terapeutyczne. Jedynie podczas terapii i ustalania terminów spotkań terapeutycznych
  • Terapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa. Istnieją jednak pewne okoliczności, w których może dojść do odstąpienia od tej zasady: zwolnienie terapeuty przez sąd z tajemnicy zawodowej na okoliczność sprawy sądowej; w sytuacji gdy pacjent jest zagrażający dla swojego lub cudzego życia; gdy pacjent ujawni w terapii popełnienie poważnego przestępstwa
  • Terapeuta pracuje pod superwizją- co oznacza, że konsultuje swoją pracę zawodową z certyfikowanym superwizorem. Nie ujawnia podczas superwizji danych osobowych pacjentów
  • Terapia jest zakończona sukcesem, gdy obie strony uznają że nie ma już potrzeby dalszego uczęszczania na wspólne spotkania, ponieważ efekt pracy terapeutycznej jest wystarczająco satysfakcjonujący dla pacjenta. Wspólnie ustala się dwie sesje zamykające terapię. W innych okolicznościach terapię uznaje się za przerwaną
Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień oferuje leczenie uzależnień. Leczymy uzależnienie od internetu, uzależnienie od komputera, uzależnienie od hazardu i inne uzależnienia behawioralne. Skuteczna terapia alkoholowa Gdańsk, Gdynia, Rumia, Pomorskie.