(58) 304 12 13

Terapia grupowa

„Proces terapeutyczny jest jak płynięcie do celu łodzią. Terapia indywidualna jest jednym wiosłem, terapia grupowa drugim. Wiosłowanie oboma wiosłami na raz spowoduje, że szybciej dopłyniemy do celu”

Terapia grupowa jest to forma leczenia poprzez kontakt oraz oddziałowywanie psychologiczne z większą ilością osób o podobnej lub jednakowej specyfice zaburzeń. Psychoterapia grupowa ma wiele zalet. Leczenie oraz radzenie sobie z trudnymi sprawami ze wsparciem innych osób bywa łatwiejsze, szczególnie jeśli dotykają ich podobne problemy. Wsparcie i zrozumienie innych ludzi powoduje, że poszerzają się nasze horyzonty widzenia swojej sytuacji jak i w poszukiwaniu rozwiązań. Psychoterapia grupowa jest ważnym elementem leczenia.

W naszym ośrodku funkcjonują grupy otwarte – nowi uczestnicy dołączają w każdym tygodniu. Zmienność pacjentów sprawia, że uczestnicy mogą być na zupełnie różnych od siebie poziomach ale ma to swoje zalety – osoba, która dopiero rozpoczyna terapię, może skorzystać z porad doświadczonych pacjentów, którzy właśnie kończą swój cykl terapeutyczny.

Grupy terapeutyczne mają określoną ilość uczestników. Optymalną liczbą jest 9-11 osób w grupie. Spotkania grupowe odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Przed rozpoczęciem udziału w grupie każdy uczestnik ma obowiązek dokonać pełnej płatności z góry oraz podpisać kontrakt na czas trwania terapii grupowej- opisujący warunki uczestnictwa w grupie. Wszystkie zajęcia grupowe odbywają się w trybie wieczorowym.


Grupy tematyczne w Pomorskim Centrum Terapeutycznym:


  • Grupa podstawowa dla osób uzależnionych rozwiń

Czas trwania terapii to 10 tygodni. Spotkania terapeutyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach 17:30-19:30. Zajęcia obejmują część psychoedukacyjną oraz wsparciową zorientowaną na aktualne problemy pacjentów. Prowadzący psycholog dobiera tematy adekwatnie do potrzeb członków spotkań. Celem terapeutycznym tej grupy jest nabycie umiejętności i wiedzy dotyczącej utrzymywania abstynencji od zachowań nałogowych. Proponujemy pacjentom konkretne narzędzia do pracy nad sobą, zwiększenia poziomu rozumienia i kontroli emocji, wiedzy na temat mechanizmów nałogowych, rozpoznawania głodu jak również rozwoju osobistego.

  • Grupa pogłębiona dla osób uzależnionych rozwiń

Czas trwania terapii to 3 miesiące. Spotkania terapeutyczne odbywają się raz na dwa tygodnie w godzinach 17:30-19:30. Zajęcia z psychologiem są bardziej grupą wsparciową, zorientowaną na aktualne problemy pacjentów. Celem terapeutycznym tej grupy jest podtrzymanie i utrwalenie abstynencji pacjentów jak i skoncentrowanie na innych problemach towarzyszących codziennemu życiu bez zachowań nałogowych.

  • Grupa dla osób z zaburzeniami nerwicowymi rozwiń

Czas trwania terapii to 10 tygodni. Spotkania terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu w godzinach 17:30-19:30. Zajęcia obejmują część psychoedukacyjną oraz wsparciową zorientowaną na aktualne problemy pacjentów. Prowadzący psycholog dobiera tematy adekwatnie do potrzeb członków grupy. Celem terapeutycznym tej grupy jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat zaburzeń nerwicowych i otrzymanie konkretnych narzędzi, które mogą pomóc w lepszym radzeniu sobie z problemami towarzyszącymi zaburzeniom nerwicowym.

  • Grupa dla osób z diagnozą depresji rozwiń

Czas trwania terapii to 10 tygodni. Spotkania terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu w godzinach 17:30-19:30. Zajęcia obejmują część psychoedukacyjną oraz wsparciową zorientowaną na aktualne problemy pacjentów. Prowadzący psycholog dobiera tematy adekwatnie do potrzeb członków grupy. Celem terapeutycznym tej grupy jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat depresji i otrzymanie konkretnych narzędzi, które mogą pomóc w lepszym radzeniu sobie z problemami towarzyszącymi zaburzeniom depresyjnym.

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień oferuje leczenie uzależnień. Leczymy uzależnienie od internetu, uzależnienie od komputera, uzależnienie od hazardu i inne uzależnienia behawioralne. Skuteczna terapia alkoholowa Gdańsk, Gdynia, Rumia, Pomorskie.