(58) 304 12 13

Nasz zespól

                                                                                         

 Marta Sarbiewska, lekarz, specjalista psychiatra, absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych UCK w Gdańsku oraz w Klinice Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego w Gdańsku. Pełniła tam funkcję ordynatora oddziału - specjalizując się w zakresie leczenia zaburzeń afektywnych o różnej etiologii oraz zaburzeń nerwicowych. Pracowała również na Oddziale Psychiatrii Sądowej, Psychiatrii ogólnej w WSP Gdańsk oraz na Oddziale Psychiatrycznym, Detoksykacji Alkoholowej i Narkotycznej SPZOZ w Człuchowie. Poddaje swoją pracę w relacji z pacjentem superwizji grupowej. Obecnie wraz z Magdaleną Łobacz kieruje Pomorską Kliniką Terapeutyczną w Rumii.  
nr tel: 798 126 935Magdalena Łobacz, mgr psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz Studium Terapii Uzależnień w Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień Błękitnego Krzyża, gdzie otrzymała status Specjalisty Terapii Uzależnień będącego w trakcie certyfikacji. Dodatkowo odbyła szkolenie dotyczące pracy z osobami uzależnionymi od hazardu i pracoholikami oraz kurs Grupowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach organizowany przez Laboratorium Edukacji i TSR. Wcześniej doświadczenie zdobywała podczas wolontariatu, który odbywała w Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz w ośrodku MONAR. Ukończyła również staż kliniczny w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Gdańsku. Prowadziła także warsztaty rozwojowe oraz psychoedukacyjne dla młodzieży i dorosłych. Przed otwarciem ośrodka prowadziła indywidualną praktykę terapeutyczną we współpracy z Sopockim Ośrodkiem Specjalistycznym CTSR w Sopocie. Znajduje się pod stałym nadzorem certyfikowanych superwizorów. Obecnie prowadzi ośrodek Pomorkiej Kliniki Terapeutycznej wraz z dr Martą Sarbiewksą.
nr tel: 535 333 826

 Aleksandra Figiel, mgr psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Terapeuta nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - Solution Focused Brief Therapy I i II stopień TSR. Ukończyła Szkolenie z "Pracy Z Klientem Po Traumie". Pracuje z klientem indywidualnym (osoba dorosła, młodzież, senior) Dyplomowany terapeuta Psychoterapii Integracyjnej ukonczonej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni oraz w Sopockim Ośrodku Specjalistycznym w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pracuje terapeutycznie krótko i długoterminowo, W ośrodku Pomorskiej Kliniki Terapeutycznej prowadzi terapie grupowe dla osób z problemem nerwicy. Swoją pracę poddaje superwizji.
nr tel: 503 780 719


 


Ewelina Wolska, mgr psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień Care Brok. Posiada status Specjalisty Psychoterapii Uzależnień w trakcie certyfikacji, pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I stopień TSR). Ukończyła również program szkoleniowy dla terapeutów uzależnień z zakresu pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu i pracoholizmu oraz kurs Grupowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach organizowany przez Laboratorium Edukacji TSR. Pracowałą na stanowisku Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Szemud, gdzie wykonywałą pracę w szeroko rozumianej problematyce uzależnień (m.in. prowadzi Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin, udziela indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz wsparcia na strukturze grupowej, tworzy i realizuje programy profilaktyczne). Była członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gdzie była powoływana na posiedzenia grup interwencyjnych. Prowadziła również terapię indywidualną oraz grupową z osobami uzależnionymi na Oddziale Dziennym oraz w Przychodni Terapii Uzależnień w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni. W Pomorskiej Klinice Terapeutycznej prowadzi terapie indywidualne oraz terapię grupową dla osób uzależnionych.
nr tel: 600 325 688Hanna Kretkowska, mgr psychologii, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji CARE Brok, gdzie otrzymała status Specjalisty Terapii Uzależnień będącego w trakcie certyfikacji. Dodatkowo odbyła szkolenie dotyczące pracy z osobami uzależnionymi od hazardu oraz szkolenie uprawniające do prowadzenia Programu Ograniczania Picia. Obecnie pracuje w Pomorskiej Klinice Terapeutycznej oraz Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku. Wcześniej doświadczenie zdobywała podczas wolontariatu w Klinice Psychiatrii i Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Oddziale Psychiatrycznym SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie. Ukończyła staż kliniczny w Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie. W Pomorskiej Klinice Terapeutycznej prowadzi grupy wieczorowe dla DDA oraz grupę pogłębioną dla osób uzależnionych.
nr tel: 792 870 304Joanna Bachanek, mgr psychologii, terapeuta nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) -Solution Focused Brief Therapy (szkolenie I i II stopnia). Ukończyła kurs SFBT organizowany przez Uniwersytet Milwaukee, USA. Doświadczenie w pracy zdobywała w Gdańskim Centrum Zdrowia , Sopockim Ośrodku Specjalistycznym SOS-CTSR oraz Wojewódzkim Szpitalu Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku na oddziale psychiatrycznym dorosłych. Prowadziła grupy socjoterapeutyczne w NZOZ w Poradni Zdrowia Psychicznego. Uczestniczyła i organizowała wiele konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Pracuje w nurcie terapii integratywnej z klientem indywidualnym lub z grupą. Prowadzi sesje rozwojowe dla młodzieży i dorosłych, również po angielsku. Obecnie jest w trakcie kursu akredytowanego przez Państwowe Towarzystwo Psychologiczne i Państwowe Towarzystwo Psychiatryczne, jest w trakcie certyfikacji. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. W Pomorskiej Klinice terapeutycznej prowadzi zajęcia grupowe dla osób z problemem depresji.

 

 


Leszek Kapler, mgr resocjalizacji, psychoterapeuta, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, trener-superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener rozwoju osobistego, posiada ogromne doświadczenie w pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim, osobom w kryzysie, osobom homoseksualnym. Prowadzi Centrum Integracji Psychicznej i Somatycznej w Warszawie. Jest głównym superwizorem zespołu Pomorskiej Kliniki Terapeutycznej.

 Dagmara Spychalska, mgr psychologii, psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Na codzień pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku na Oddziale Dziecięco Młodzieżowym. Ponad dwa lata pracowała na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym dla osób dorosłych. Ukończyła jednolite magisterskie studia na Uniwersytecie Gdańskim, w trakcie których zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z Psychologii Rodziny. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada uprawnienia z Przygotowania Pedagogicznego. Realizuje Całościowy Kurs w nurcie Integracyjnym przygotowujący do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologiczngo. Ukończyła I stopień Kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). W trakcie Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w ujęciu zintegrowanym. Bierze udział w licznych szkoleniach, konferencjach, konwersatoriach. W trosce o rozwój własny regularnie uczestniczy w indywidualnej terapii szkoleniowej. Swoją praktykę poddaje superwizji indywidualnej, oraz grupowej. W Pomorskiej Klinice Terapeutycznej prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży, psychoterapię osób dorosłych oraz panel psychoedukacyjny.
nr tel: 514 087 357
Bogdan Weltrowski, mgr psychologii, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Wydziału Zamiejscowego w Sopocie. Od ukończenia studiów pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku. Pracował na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, psychiatrii sądowej a przez ostatnie lata na oddziale klinicznym gdzie zajmuje się przede wszystkim diagnostyką psychologiczną zaburzeń osobowości i badaniem funkcji poznawczych. Ukończył kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I i II stopnia. Jest również biegłym sądowym w zakresie psychologii Sądu Okręgowego w Gdańsku. W Pomorskiej Klinice Terapeutycznej prowadzi badania psychologiczne pod kątem diagnozy osobowości oraz pod kątem zmian organicznych w OUN. W ośrodku również prowadzi panel psychoedukacyjny.

Aleksandra Hłond, lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii, absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym, gdzie obecnie pracuje, a także podczas stażów w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza w Bydgoszczy oraz oraz na oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym. Swoją wiedzę pogłębia biorąc udział w licznych kursach oraz konferencjach psychiatrycznych. W Pomorskiej Klinice Terapeutycznej prowadzi panele psychoedukacyjne.