(58) 304 12 13

Diagnoza psychologiczna

Czym jest diagnoza psychologiczna i po co się ją wykonuje?

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad psychologiczny, obserwację, wybrane kwestionariusze i testy) stara się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnić pojawiające się problemy oraz przewidywać możliwości i sposób ich zmiany. Jest to ważny i integralny element początkowej fazy leczenia.

Umożliwia ona:

  • wykrycie mechanizmów leżących u podstaw doświadczanych trudności i objawów,
  • właściwe ukierunkowanie procesu leczenia, „uszycie na miarę” dalszego postępowania,
  • opisanie obecnego funkcjonowania pacjenta, jego mocnych i słabych stron,
  • weryfikację czy dalsze leczenie jest potrzebne, a jeśli tak to w jakiej formie.

Można powiedzieć że trafna diagnoza warunkuje dobór odpowiedniego postępowania terapeutycznego i farmakologicznego.W Pomorskim Centrum Terapeutycznym proponujemy diagnostykę pod kątem:

1. Zaburzeń osobowości MMPI-2

Badanie przy użyciu wielowymiarowego inwentarza osobowości Minnesota – MMPI-2- test składa się z 567 pozycji, ocena wielorakich cech osobowości ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości w obrazie klinicznym oraz wskazówkami dotyczącymi dalszego leczenia (czas wykonania badania do120 minut, opis przez psychologa badania z zaleceniami 60-90 minut- cena badania 350 zł)

2. Zmian organicznych w OUN

Test pamięci figur Bentona ( pamięć wzrokowa) oraz test CVLT ( pamięć słuchowa), test łączenia punktów ( uwaga, analiza wzrokowo- przestrzenna, tempo pracy umysłowej) (czas wykonania badań do 90 minut, opis badania przez psychologa do 90 minut koszt badania 250 zł)

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień oferuje leczenie uzależnień. Leczymy uzależnienie od internetu, uzależnienie od komputera, uzależnienie od hazardu i inne uzależnienia behawioralne. Skuteczna terapia alkoholowa Gdańsk, Gdynia, Rumia, Pomorskie.